प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड र ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीच संस्था प्राप्ति( Acquisition) हुने ।

2018-08-20

http://www.nepalstock.com/uploads/files/company/7a945e2eee3ed7c1cf1ee0dee44a773e.pdf