सम्पर्क नम्बर परिबर्तन सम्बन्धि सुचना

2018-08-29

य़स आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज प्रा. लि. को सम्पर्क नम्बर परिबर्तन भइ निम्नानुसार कायम रहेको जानकारी गराउदछौ ।

हालको परिवर्तीत सम्पर्क नम्बर  01-5705596, 5706297

यसको कारणले ग्राहकबर्गमा पर्न गएको असुबिधापर्ती क्षमापार्थी छौ ।
               धन्यवाद।

आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज प्रा. लि.
    अनामनगर-२९, काठमाडौँ ।